Over het Kiemhuis

Het Kiemhuis is gebouwd in 1941 voor pootaardappelen. Een jaar laten (1942) werd het gebouw geschonken aan de stichting Maatschappij van Weldadigheid. Opdat moment was er nog geen bestemming voor het pand. Tot dat het Sociaal en Cultureel Planbureau ons adviseerde om ons te gaan richten op mensen die afhankelijk zijn van dagbesteding.

Precies op dat moment kwam de stiching Maatschappij van Weldadigheid met Het Kiemhuis in contact. Er kwam een archtitect bij kijken om het gebouw zo te renoveren om dagbesteding te kunnen bieden.

 

het kiemhuis over ons foto pand
het kiemhuis over ons foto pand
het kiemhuis over ons foto binnen kantine tafel
het kiemhuis over ons foto pand

Het Kiemhuis ligt tussen Frederiksoord en Wilhelminaoord. Vanuit het Kiemhuis wordt vooral gewerkt aan behoud en herstel van landschap en natuur gewerkt. Werkzaamheden worden o.a. uitgevoerd voor de gemeente Westerveld, Staatsbosbeheer (Dwingelderveld en Drents-Friese Wold), Maatschappij van Weldadigheid, Landschapsbeheer Drenthe en particulieren uit de omgeving van Frederiksoord.

In het Kiemhuis werken de deelnemers aan producten van hout. Er worden ook bijenkasten plus toebehoren gemaakt voor Stichting Bijen & Zzooo (www.bijenenzo.nl). Tevens kan er op de biologische moestuin worden gewerkt.
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in kleine groepjes (+/- 5 pers.), die door een vaste deskundige begeleider worden begeleid.